Fragmenty z Księgi Prawdy na temat Pieczęci Boga Żywego

Lista wybranych fragmentów z orędzi na temat Pieczęci Boga Żywego

(kliknij na tytuł orędzia, by czytać całe orędzie)

 

Bóg Ojciec: Europa będzie pierwszym celem Czerwonego Smoka, kolejnym będą USA   wtorek, 14 lutego 2012 roku, godz. 18.00

(…) Moja obietnica jest taka, dzieci.

Będę chronić wszystkie Moje dzieci, które mają umieszczoną w duszach Pieczęć Mojej Miłości. Zostaną wam oszczędzone prześladowania, tak abyście pozostali silni, by modlić się ze wszystkich sił za tych nikczemnych ludzi. Pomoże to złagodzić grozę i oddalić wojnę, głód i prześladowania religijne. (…)

 

Bóg Ojciec: Powstań teraz i przyjmij Moją Pieczęć, Pieczęć Boga Żywego   poniedziałek, 20 lutego 2012 roku, godz. 0.20

(…) Obiecuję wam, że prześladowania będą krótkie i że będziecie chronieni. Ponieważ przekazuję teraz Pieczęć Mojej Miłości i Ochrony.

Zdołacie z nią ujść uwadze tych, którzy spowodują niedolę w waszych krajach. Moja Pieczęć jest Moją obietnicą zbawienia. Moja Moc wzrośnie poprzez was dzięki tej Pieczęci i żadna krzywda was nie spotka. Jest to cud, dzieci, i tylko ci, którzy oddają Mi pokłon, swojemu Panu i Stworzycielowi wszystkich rzeczy, jak małe dzieci z miłością w swoich sercach dla Mnie, mogą być pobłogosławieni tym Boskim Darem.

Powstańcie teraz i przyjmijcie Moją Pieczęć, Pieczęć Boga Żywego. Odmawiajcie tę Modlitwę Krucjaty 33 – O uznanie Mojej Pieczęci i przyjęcie jej z miłością, radością i wdzięcznością.

„O mój Boże, mój kochający Ojcze, przyjmuję z miłością i wdzięcznością Twoją Boską Pieczęć Ochrony.

Twoja Boskość obejmuje moje ciało i duszę na wieczność. 

Chylę się w pokornym dziękczynieniu i ofiaruję Ci moją głęboką miłość i wierność, mój ukochany Ojcze.

Błagam Cię, chroń mnie i moich bliskich tą szczególną

Pieczęcią. Ślubuję moim życiem służyć Ci na wieki wieków.

Kocham Cię, drogi Ojcze.

Pocieszam Cię w tych czasach, drogi Ojcze.

Ofiaruję Ci Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo najmilszego Syna Twojego na przebłaganie za grzechy świata i dla zbawienia wszystkich Twoich dzieci.

Amen.”

Idźcie, Moje dzieci, i nie lękajcie się. Zaufajcie mi, waszemu umiłowanemu Ojcu, Który z miłością stworzył każdego z was.

Znam każdą duszę; każda wasza cząstka jest Mi znana. Nikt z was nie jest mniej kochany niż pozostali. Z tego powodu nie chcę stracić żadnej duszy. Ani jednej.

Proszę, módlcie się nadal każdego dnia Moją Koronką do Bożego Miłosierdzia.

Pewnego dnia zrozumiecie, dlaczego to oczyszczenie jest potrzebne. (…)

 

Bóg Ojciec: Jesteście albo za Mną, albo przeciwko Mnie. Wybór należy do was   wtorek, 21 lutego 2012 roku, godz. 0.30

(…) nadszedł czas na złamanie pierwszej z Pieczęci i jakże to Mnie zasmuca. Obiecałem, że zanim to nastąpi, ofiaruję Moją Pieczęć Ochrony, umieszczając ją na czołach tych wszystkich, którzy wierzą we Mnie.

(…)

Zignorujcie Moje wezwanie, a doświadczycie, że będzie wam trudno Mnie znaleźć na pustkowiu, które jest przed wami.

Jeśli przyjmiecie Moją Pieczęć Miłości, będziecie wewnątrz Mojej Ochrony przez cały czas. Ta Ochrona okryje wasze rodziny. To jest Moje ostateczne wezwanie, aby ofiarować wam Moją Pieczęć Miłości. Po tym będziecie musieli stawić czoła beznadziei tego Wielkiego Ucisku bezbronni, samotni i niemający się na czym oprzeć.

Nigdy nie będę was przymuszał, dzieci, abyście Mnie kochali. To jest wasz własny wybór, a miłość może pochodzić, oczywiście, tylko z serca.

Wyciągam teraz Moją Dłoń Miłości. Jeśli Mnie znacie, rozpoznacie Mnie. Jeśli mówicie, że Mnie znacie, ale odrzucacie Mój gest miłości i ochrony, to naprawdę w ogóle Mnie nie znacie.

Moje dzieci, trzymajcie się teraz blisko Mnie, ponieważ pierwsza Pieczęć została w końcu otwarta.

(…)

Poprowadzę was przez spustoszenie, nad którym będzie dzierżył władzę antychryst.

Nie będziecie doznawać udręki, która spadnie na tych, którzy odmawiają odrzucenia fałszywych bogów, chciwości, materializmu i żądzy władzy. (…)

 

Post jest ważny dla waszych dusz   środa, 22 lutego 2012 roku, godz. 19.00

(…) Nie pozwólcie lękowi przyćmić waszej nadziei na Zbawienie Wieczne, dzieci. Oczyszczenie będzie szybkie. Wy, Moi wyznawcy, którzy przyjmujecie Pieczęć Boga Żywego, jesteście błogosławieni.

Nie musicie się martwić. Musicie być mocni. Musicie być pełni nadziei i przez cały czas skupiać się na Mnie.

Tylko wtedy powstaniecie i pójdziecie bez wahania ciernistą drogą. Poprowadzę was i pokieruję w waszej podróży na każdym kroku tej drogi. (…)

 

Czyż nie wiecie, że Duch Święty nie może wejść i nie wejdzie do dusz tych, którzy mają zatwardziałe serca?   środa, 29 lutego 2012 roku, godz. 17.30

(…) Wy, Moi wyznawcy, musicie Mi zaufać, waszemu umiłowanemu Jezusowi.

Módlcie się za dusze i pozostawcie wszystko w Moich Rękach. Nigdy nie zapominajcie, aby się modlić do Mojego Ojca tak często, jak możecie, o Pieczęć Boga Żywego, aby ochronić siebie i wasze rodziny.

(…)

Zadbajcie także o to, aby zachęcać innych do odmawiania siedmiodniowej Modlitwy Krucjaty 24, aby szukać odkupienia swoich grzechów. (…)

 

Bóg Ojciec: Moja Pieczęć Ochrony została przepowiedziana, podczas gdy Druga Pieczęć jest łamana   czwartek, 8 marca 2012 roku, godz. 19.52

(…) Gromadzę razem Moją rodzinę w tym czasie, abyśmy mogli się zjednoczyć w tej ostatecznej walce dla zgładzenia smoka, który tak długo dręczył ziemię.

Dzieci, nie lękajcie się. Żadna krzywda nie stanie się tym, którzy noszą przy sobie Moją Pieczęć, Pieczęć Boga Żywego. Szatan i jego upadłe anioły, które w tym czasie opanowują świat, nie mają władzy nad tymi, którzy mają Znamię Boga Żywego.

Musicie Mnie słuchać, dzieci, i przyjąć Moją Pieczęć, ponieważ ona uratuje nie tylko wasze życie, ale i wasze dusze. Odmawiajcie każdego dnia tę Modlitwę, aby otrzymać Moją Pieczęć.

Upewnijcie się, że każdy członek waszej rodziny oraz wasi najbliżsi rozumieją znaczenie Mojej Pieczęci. Wasza miłość do Mnie, waszego Ojca Niebieskiego, będzie waszą zbawienną Łaską i da wam siłę, której potrzebujecie. Moja Pieczęć Ochrony została przepowiedziana, podczas gdy Druga Pieczęć jest łamana. Jeździec na czerwonym koniu jest mściwym aniołem ciemności, który zgładzi Moje dzieci w wielu wojnach, które mają nastąpić. Ale pominie on te Moje dzieci z Pieczęcią na czołach.

Przygotujcie się teraz, ponieważ te wojny już się toczą i więcej jest planowanych w każdym zakątku ziemi, a szczególnie na Bliskim Wschodzie i na tych ziemiach, po których Mój drogi Syn, Jezus Chrystus, chodził podczas Swojego życia na ziemi. (…)

 

Miłość jest silniejsza od nienawiści   środa, 14 marca 2012 roku, godz. 15.30

(…) To jest Mój Duch Święty, który jednoczy wszystkie dzieci Boże razem jako jedną rodzinę.

Wy, Moje dzieci, jesteście Moją rodziną.

Trójca Święta przewodzi rodzinie, a gdy wasza miłość jest czysta i pokorna, jesteście automatycznie częścią tej świętej rodziny.

Miłość Ojca jest poprzez Mnie.

Gdy Mnie kochacie, wezmę was w Ramiona Mojego Ojca, który umieści Pieczęć Ochrony dookoła was i waszych rodzin. (…)

 

Powiedz ludzkości, że wszystko jest teraz w Moich najświętszych Rękach   środa, 21 marca 2012 roku, godz. 20.30

(…) Nie pozwolę im [tj. globalnej grupie, „która chce kontrolować waszą walutę, wasze systemy opieki zdrowotnej oraz waszą niepodległość” – red.] panować nad wami, a Ręka Mojego Ojca natychmiast opadnie, jeśliby spróbowali was zranić, dzieci.

Żadnemu z wierzących, którzy posiadają Pieczęć Ochrony Mojego Ojca Przedwiecznego, Pieczęć Boga Żywego, nie stanie się żadna krzywda. To dlatego ty, Moja córko [odnosi się do Widzącej– red.], musisz zapewnić, żeby jak najwięcej dzieci Bożych otrzymało natychmiast w każdym zakątku ziemi bezpośredni dostęp do niej. (…)

 

Druga Pieczęć – III wojna światowa   środa, 16 maja 2012 roku, godz. 3.10

(…) Moja najdroższa umiłowana córko, muszę cię poinformować, że wkrótce na świecie nastąpi III wojna światowa. Dziś rano płyną Moje Łzy, jak widzisz. Druga Pieczęć ma się wkrótce wypełnić, co zostało przepowiedziane Janowi Ewangeliście w Księdze Apokalipsy. (…)  Moja córko, budzę cię, by ci to powiedzieć, nie żeby cię straszyć, ale aby przynaglić w tym czasie do wielkiej modlitwy za Europę. (…) Pamiętajcie jednak, że modlitwa może złagodzić wiele z tego cierpienia. (…) Moja córko, zdaję sobie sprawę, że ta wiadomość może być szokiem, ale pamiętaj, że modlitwa i Modlitwa Krucjaty numer 33 [Patrz: Modlitwa Krucjaty 33], Pieczęć Boga Żywego, będą chronić Moich wyznawców, Resztę Mojego Kościoła. Wy, Moje dzieci, przetrwacie, choć nie będzie to łatwe. Będziecie prześladowani z powodu waszego chrześcijaństwa, ale nigdy Mnie nie potępicie ani nie odrzucicie.

Dlatego otrzymacie Dary. Mój Dar Pieczęci Boga Żywego uczyni was niewidzialnymi dla waszych wrogów. Odmawiajcie ją od teraz każdego dnia. Trzymajcie ją przed sobą w waszych domach i niech będzie poświęcona przez kapłana. Szybko rozpocznijcie przygotowania, bo dzień negatywnych konsekwencji w Europie nie jest odległy. (…)

 

Matka Zbawienia: Moi wizjonerzy na świecie zostaną pouczeni, aby się modlić w celu oddalenia niebezpieczeństw związanych z wojną światową   środa, 16 maja 2012 roku, godz. 9.00

(…) Modlitwa i zaufanie Mojemu Synowi przyniosą wam zbawienie.

Dar Pieczęci Boga Żywego będzie waszą największą ochroną w czasie wojny albo konfliktu.

Ślubując wierność Bogu Ojcu, dzięki przyjęciu tego wolnego Daru, pozostaniecie wolni.

Nigdy nie zapominajcie o mocy modlitwy i o tym, jak może ona zmniejszyć wpływ takich wydarzeń.

Niestety, wiele z tych wydarzeń musi nastąpić, bo zostały one przepowiedziane.

(…)

Musicie wytrwać w cierpieniu i ofiarować je Bogu Ojcu jako dar.

W tym czasie ważny jest Mój codzienny Różaniec, bez względu na to, do którego Kościoła chrześcijańskiego należycie. Musicie go odmawiać, bo ofiaruje on ochronę tym narodom, które codziennie go odmawiają i w dużej liczbie. Módlcie się, módlcie się, módlcie się teraz za Europę i zwróćcie się do Mojego Syna, i proście Go o siłę, odwagę i wytrwałość, niezbędne do zachowania ufności Bogu. (…)

 

Zakładajcie grupy modlitewne pod wezwaniem „Jezus do ludzkości”   środa, 16 maja 2012 roku, godz. 17.38

(…) Moja szczerze umiłowana córko, muszę podkreślić, wobec wszystkich tych, którzy wierzą we Mnie, że ważne jest, aby modlić się za każdy z waszych narodów.

Aby to czynić skutecznie, musicie zakładać grupy modlitewne pod wezwaniem „Jezus do ludzkości”.

(…)

A więc podnieście się i idźcie przygotować swój naród do otrzymania zbroi, której potrzebuje, aby uniknąć znamienia bestii.

Nigdy nie zapominajcie o znaczeniu Pieczęci Boga Żywego. Zapewni ochronę wam i waszym rodzinom, nie tylko duchową, ale także ochronę fizyczną. Jesteście błogosławieni, otrzymując tę Pieczęć, a waszym obowiązkiem jest zapewnienie, by wszędzie jak najwięcej dzieci Bożych ją otrzymało.

Pamiętajcie, w każdej minucie stoję przy wszystkich Moich wyznawcach, a kiedy będą wykonywać Moje Dzieło, będą otrzymywać szczególne Łaski, aby stali się odważnymi, silnymi i zdecydowanymi, by ratować dusze każdego mężczyzny, kobiety i dziecka na świecie. (…)

 

Matka Zbawienia: Ta Pieczęć została przepowiedziana w Księdze Jana   czwartek, 17 maja 2012 roku, godz. 8.50

(…) Moje dziecko, dzieci Boże będą w stanie chronić swoją wiarę, swoją odwagę i swoje bezpieczeństwo podczas każdej wojny, jeśli nadal będą się modlić tą Modlitwą Krucjaty – Pieczęcią Boga Żywego [Patrz: Modlitwa Krucjaty 33]. Jest to jedna z ostatnich i największych Pieczęci Ochrony, zesłana z Niebios, spośród wszystkich modlitw danych ludzkości.

Ma ona pomóc podtrzymać wszystkich podczas wszelkich przyszłych prześladowań, szczególnie w czasach dominacji i wojny. Ta Pieczęć została przepowiedziana w Księdze Jana i jest z nią związanych wiele Boskich Mocy. Szanujcie ją i używajcie do ochrony, nie tylko siebie, ale i waszych rodzin. (…)

 

666 będzie wbudowany, jako ukryty numer, w chipie, do którego przyjęcia będziecie zmuszani, po prostu tak jak do przyjęcia jakiejś szczepionki   piątek, 1 czerwca 2012 roku, godz. 20.15

(…) kiedy uwiodą dzieci Boże, rozpocznie się atak.

Nagle wszyscy zostaną poproszeni o przyjęcie jednego światowego znamienia wierności. Dla zjednoczonego świata, w którym wszyscy ludzie będą musieli uczestniczyć.

Będzie to kontrola waszych pieniędzy, waszego dostępu do żywności i tego, jak żyjecie.

Wiele z regulacji sprawi, że staniecie się więźniami.

Kluczem do waszych cel [komórek – red.], który będzie was trzymał pod ich kontrolą, będzie znamię bestii. 666 będzie wbudowany, jako ukryty numer, w chipie, do którego przyjęcia będziecie zmuszani, po prostu tak jak do przyjęcia jakiejś szczepionki.

Raz przyjęty zatruje nie tylko wasz umysł i duszę, ale i wasze ciało. Bo spowoduje on plagę mającą na celu zgładzenie dużej części światowej populacji.

Nie wolno wam przyjmować tego znamienia. Zamiast tego wskażę wam, co macie czynić.

Wielu będzie przyjmować znamię, ponieważ będą się czuli bezradni.

Pieczęć Boga Żywego, Moja Modlitwa Krucjaty 33, jest dla was ostatnią deską ratunku.

Gdy otrzymacie Moją Pieczęć Ochrony, daną wam przez Mojego Ojca Przedwiecznego, nie będziecie musieli przyjmować znamienia.

Pozostaniecie nietknięci. Wasz dom nie będzie widoczny, gdyby był poszukiwany lub brany na cel, stanie się bowiem niewidzialny w oczach armii szatana.

Będziecie musieli trzymać w ukryciu żywność, która przetrwa kilka lat. Będziecie musieli mieć swoje własne uprawy, przechowywać własną wodę, a wokół siebie trzymać wszystkie święte przedmioty.

Reszta Mojego Kościoła będzie rosnąć i rozszerzać się i otrzymacie schronienie, jeśli będzie potrzebne.

Potrzeba teraz wiele planowania. (…)

 

Przysięga wierności Boskiej Woli Boga Ojca   środa, 13 czerwca 2012 roku, godz. 16.00

(…) tak jak Mój Ojciec Przedwieczny przekazał ten wielki Dar dla ludzkości, Swoją Pieczęć, tak też Jego dzieci muszą przysiąc wierność Jego Boskiej Woli. Proszę wszystkie dzieci Boże, które będą maszerowały naprzód w Jego Armii, by pomóc ratować dusze wszystkich dzieci Bożych, łącznie z zatwardziałymi grzesznikami, aby złożyły tę przysięgę.  

Modlitwa Krucjaty 59 Przysięga na wierność Boskiej Woli

O Boże Najwyższy, o Ojcze Niebieski, przysięgam Ci moją niezłomną wierność, by Cię czcić i być Ci posłusznym we wszystkim, co jest zgodne z Twoją Boską Wolą na ziemi.

Przez Przenajświętszą Krew Twojego umiłowanego Syna Jedynego, prawdziwego Mesjasza,

oddaję Ci mój umysł, moje ciało i moją duszę w imieniu wszystkich dusz,

tak byśmy mogli się złączyć jako jedno, w Twoim Królestwie Niebieskim, które ma nadejść,

aby Twoja Boska Wola wypełniła się na ziemi, tak jak w Niebie.

Amen.

Musicie przysięgnąć wasze dusze Mojemu Ojcu Niebieskiemu jako dowód waszej wiary i na pamiątkę Mojej Śmierci na Krzyżu, aby każdy z was pił z Kielicha Zbawienia. (…)

 

Jedna trzecia ziemi zostanie zniszczona, kiedy aniołowie rzucą ogień z czterech stron Niebios   piątek, 6 lipca 2012 roku, godz. 16.15

(…) Kary są częścią Bożych planów uprzątnięcia ziemi w celu oczyszczenia tak grzesznika, jak i ziemi, po której chodzicie.

Dopiero wtedy, gdy ziemia zostanie oczyszczona, może nastąpić Moje Powtórne Przyjście.

Módlcie się, Moi wyznawcy, o odwagę i męstwo, abyście przebrnęli przez te kary.

Nigdy nie wolno wam się ich obawiać, bo wy, Moja Armio, będziecie się modlić za nich, za te narody, i pomagać w oczyszczaniu potrzebnym do nawrócenia ludzkości. Pieczęć Boga Żywego będzie was chronić, każdego z was.

To z powodu miłości, którą Mój Ojciec ma do wszystkich Swoich dzieci, musi je ukarać, bo jeśliby tego nie uczynił, to bezwiednie maszerowaliby naprzód ku bramom piekielnym. (…)

 

Ostrzegam was. Nowa światowa religia będzie się wydawać na zewnątrz dobrą i świętą organizacją, pełną miłości i współczucia   niedziela, 8 lipca 2012 roku, godz. 17.17

 (…) wielkie odstępstwo, o którym mówiłem, nabiera teraz tempa na całym świecie. Tym razem rozciąga się jak zasłona nad Moim świętym Kościołem na ziemi i jak gęsta mgła zaciemnia jego zdolność widzenia. To jest czas wielkiego podziału Mojego Kościoła na dwa obozy.

(…)

Będą oni teraz ułatwiać popełnianie aktów obrzydliwości w kościołach Mojego Ojca, a wszystko to w imię praw obywatelskich i tolerancji.

Będą zezwalać na grzech i znieważać Mnie, obnosząc się z takimi grzechami przed Moimi świętymi Tabernakulami, oczekując, że przełknę takie ohydne czyny. Wkrótce zniosą sakramenty, by przypodobać się wszystkim. W ich miejsce będą się odbywać uroczyste przyjęcia i inne formy rozrywki.

Stanie się to nowym światowym kościołem, który będzie się chlubił imponującym budynkiem w Rzymie, ale który nie będzie czcił Boga.

(…)

Moi wyświęceni słudzy, którzy pozostaną Mi wierni, będą musieli odprawiać Msze potajemnie albo zostaną uwięzieni. Nabiorą siły i napełnieni Duchem Świętym będą nadal karmić dzieci Boże Pokarmem Życia.

Muszą zapewnić, aby ci wszyscy, których prowadzą, otrzymali ochronę Pieczęci Boga Żywego.

Czas, aby została wybudowana ta nowa świątynia na cześć bestii, jest już bardzo bliski. (…)

 

Bóg Ojciec: Zniosę z powierzchni ziemi ich pełne fałszu kościoły, ich nikczemne kulty, ich fałszywych bogów, ich miasta i ich narody   niedziela, 15 lipca 2012 roku, godz. 17.45

(…) Jesteście ogniwem w Mojej zbroi przeciwko wrogowi i dzięki swojej wierze podniosę was i ochronię przed prześladowaniami.

To dzięki waszej miłości do Mojego Syna, Jezusa Chrystusa, Zbawiciela wszechświata, będę w stanie ocalić te dzieci, które nie mogą znieść Światła Boga.

Wasze poświęcenie się miłości, cierpieniu i modlitwom będzie dla nich Łaską ratującą przed ogniem piekielnym. Nie lękajcie się o siebie, ale o tych, którzy nie tylko nie mogą zobaczyć, ale też nie chcą zobaczyć czasów, w których dzisiaj żyjecie.

Przygotowania są ukończone i jest odpowiedni czas na rozpoczęcie zmian, bo

nie pozwolę bestii ukraść dusz.

Ta Interwencja, obiecana ludzkości od tak dawna, będzie miała miejsce już wkrótce i wtedy zacznie się walka o ratowanie Moich dzieci.

Nie obawiajcie się Mojej Ręki, bo kiedy ona opadnie, kara dotknie tych,

którzy próbują zgładzić Moje dzieci.

Powstrzymam ich od oszukiwania dusz.

Powstrzymam ich od zbrodniczego zamiaru i zniosę z powierzchni ziemi ich pełne fałszu kościoły, ich nikczemne kulty, ich fałszywych bogów, ich miasta i ich narody, jeśli wciąż będą odtrącać Rękę, która ich żywi.

Zostali ostrzeżeni. Wy, Moje umiłowane dzieci, pomożecie Mojemu Synowi ich zbawić.

Nie lękajcie się, ponieważ ci z Pieczęcią Boga Żywego nie tylko są chronieni, ale także otrzymują Łaski do bronienia Słowa Boga, aby tak wiele dusz, jak to możliwe, otrzymało Dar Życia. (…)

 

Gdy nastąpi Ostrzeżenie, będzie wiele zamieszania   wtorek, 17 lipca 2012 roku, godz. 23.18

(…) czas teraz płynie szybko. Przygotowuję was wszystkich od pewnego czasu. Wy, Moi wyznawcy, wiecie, co musicie czynić. Wasza własna spowiedź jest ważna i od teraz musicie postarać się ją odbywać raz w tygodniu. Bądźcie spokojni. (…) Proszę, powracajcie nadal do Moich Modlitw Krucjaty i skupcie się na modlitwach o ratowanie innych dusz. (…) Dopilnujcie, abyście od teraz w swoich domach mieli wodę święconą i Krzyż św. Benedykta razem z Pieczęcią Boga Żywego zawieszoną w waszym domu. Wszystko to będzie chronić waszą rodzinę. Wypełniajcie Moje polecenia, a wszystko będzie dobrze. (…)

 

Światu zostanie wkrótce przedstawione najbardziej podstępne kłamstwo, które na tym etapie będzie niemożliwe do rozpoznania przez ludzkość   piątek, 20 lipca 2012 roku, godz. 17.46

(…) trzy i pół roku, które pozostało z okresu ucisku, rozpocznie się w grudniu 2012 roku.

To jest okres, kiedy antychryst wyłoni się jako wojskowy bohater. (…) tak wiele biednych dusz przyjmie chętnie jego znamię – znamię bestii. Ponieważ on jest bestią pod każdym względem z powodu sposobu, w jaki szatan ujawni się w jego ciele. Będzie dokonywał cudów na niebie.

Będzie uzdrawiał ludzi.

Zostanie przywódcą nowej światowej religii i on, wraz z fałszywym prorokiem, który będzie kierował skorupą Kościoła katolickiego na ziemi, będzie z nim ściśle współpracował, aby oszukać wszystkie dzieci Boże. (…) Już dłużej nie będziecie w stanie korzystać z sakramentów, z wyjątkiem tych od księży z Reszty Mojego Kościoła na ziemi. To dlatego daję wam teraz Dary, takie jak Odpust Zupełny dla odpuszczenia grzechów. Nie jest po to, aby zastąpić katolikom akt spowiedzi. To będzie sposób na umożliwienie wam pozostawania w stanie Łaski. (…) Wy, Moi wyznawcy, pamiętajcie, jesteście przez cały czas chronieni dzięki Pieczęci Boga Żywego. Musicie rozprowadzać Pieczęć i przekazywać ją tak wielu ludziom, jak to możliwe.

Proszę, zrozumcie, że mówię wam te rzeczy, aby was przygotować, tak byście mogli uchronić jak najwięcej dusz przed przyjęciem znamienia bestii.

Szatan będzie korzystać z mocy opętania w tych duszach, które przyjmą znamię i bardzo trudno będzie je zbawić. Będziecie pouczani na każdym kroku drogi, Moi wyznawcy, poprzez tę Misję. Nie możecie pozwolić, aby lęk wszedł do waszych serc, bo ja was napełnię odwagą, siłą, wytrwałością i zaufaniem, abyście byli wyprostowani i mieli podniesione czoła, podczas gdy będziecie maszerować w Mojej Armii.

Pamiętajcie, szatan nie może wygrać tej bitwy, bo nigdy nie może się to stać.

Tylko ci z Pieczęcią Boga Żywego i ci, którzy pozostaną wierni i niezachwiani w Bogu, mogą zwyciężyć. (…)

 

Proszę wszystkie dzieci Boże, aby raz jeszcze poświęciły miesiąc sierpień na ratowanie dusz   środa, 1 sierpnia 2012 roku, godz. 16.45

(…) jest wiele zmian, a wiele z nich zostało wam ujawnionych w przeszłości, których świat ma właśnie stać się świadkiem.

Będzie wiele zniszczeń, wiele nieporządku i kar, z czego wszystko się dokona z powodu grzechu ludzkości. Proszę wszystkie dzieci Boże, aby raz jeszcze poświęciły miesiąc sierpień na ratowanie dusz.

Oto, co musicie czynić. Idźcie każdego dnia na Mszę i przyjmujcie Komunię Świętą.

I każdego dnia o godzinie trzeciej odmawiajcie Koronkę do Bożego Miłosierdzia.

Wy, którzy możecie, powinniście pościć przez jeden dzień w tygodniu.

Moje dzieci będą zaszokowane, kiedy dokonają się te zmiany, ale nigdy nie możecie się lękać Ręki Mojego Ojca, jeśli jesteście wierni Nauczaniu Jego Syna umiłowanego, Jezusa Chrystusa.

Proszę, w nadchodzących miesiącach trzymajcie w swoich domach blisko siebie Pieczęć Boga Żywego, bo wiele się wydarzy.

(…)

Modląc się o zbawienie dusz, wypełniamy Świętą Wolę Mojego Ojca.(…)


Moje Powtórne Przyjście będzie zwiastować Nową Erę. Czas jest krótki   wtorek, 11 września 2012 roku, godz. 19.30

(…) Wiedz, że Moją Misją jest uratowanie wszystkich dusz. Nigdy nie zapominaj, że dzięki Łasce Ochrony Mój Ojciec dał ludzkości zbroję, której ona potrzebuje, aby ocalić dusze.

Uchwyćcie się jej, bo dzięki niej wszystkie dusze mogą być zbawione. Wystarczy, że pomyślicie o cudownym świecie, który na was czeka. Nikt nie będzie opłakiwać żadnego członka swojej rodziny utraconego w ogniu piekielnym. Wy, Moi wyznawcy, macie moc zamknięcia bram piekła poprzez wasze modlitwy dla ratowania dusz.

Niech żaden człowiek nie odrzuca Moich Słów.

(…) Ta Łaska Ochrony jest Darem od Boga Ojca. Waszym obowiązkiem, Moi wyświęceni słudzy, jest dać ją dzieciom Bożym, aby pomóc ratować dusze.

Jest tak wiele pracy do wykonania, aby rozpowszechniać Moje Słowo, ale nie ma wystarczająco dużo czasu.

Idźcie, Moi uczniowie, i uczyńcie swoją misją rozpowszechnianie Moich Litanii, a zwłaszcza Modlitwy o Łaskę Ochrony. Idźcie również i powiedzcie ludziom o Pieczęci Boga Żywego i Odpuście Zupełnym dla przebaczenia grzechów.

Zostaliście teraz przygotowani, aby podnieść ręce w Imię Boga i pomóc Mi, waszemu Jezusowi, zbawić ludzkość. Moje Powtórne Przyjście będzie zwiastować Nową Erę. Czas jest krótki.

Pamiętajcie, ufajcie Mi całkowicie, a Ja uwolnię was od zmartwień i lęku.

Wystarczy tylko oddać się w modlitwie. Ofiarujcie swoje modlitwy za dusze, a wszystko będzie dobrze. (…)

 

Otrzymaliście zbroję. Korzystajcie z niej   czwartek, 1 listopada 2012 roku, godz. 18.00

(…) musicie teraz powstać i zjednoczyć się w miłości, aby przygotować się do trudnych czasów, które was czekają. Ty, Moja silna Armio, jesteś błogosławiona i jesteś chroniona Pieczęcią Mojego Ojca, Pieczęcią Boga Żywego.

Pomimo tego wszystkiego, czym was będą obrzucać z każdej strony, pamiętajcie, że jestem z wami. (…) Ta walka będzie się odsłaniać przed światem, a tobie, Moja Armio, nie wolno drżeć ze strachu. W Moim Królestwie wszystko jest przygotowane, a miejsce dla was jest tam zabezpieczone. Teraz musicie zatroszczyć się o innych.

Otrzymaliście zbroję. Korzystajcie z niej. Moje Modlitwy Krucjaty pomogą złagodzić wiele okropności spowodowanych grzechami ludzkości. (…) Ty, Moja Armio, jesteś przygotowana na wszelki sposób. Musicie Mi tylko zaufać. Kiedy zaufacie Mi całkowicie, będziecie w stanie oddać całą swoją miłość, swoje cierpienie, swoje niepokoje i swój ból Mnie, waszemu Jezusowi. Kiedy tak się stanie, musicie pozostawić wszystko w Moich świętych i czułych Dłoniach. (…)

 

Lista orędzi będzie przejrzana i uzupełniona w najbliższej przyszłości.

 

 

 

 

Bóg Ojciec: Hierarchia wszystkich aniołów w Niebie zbiera się w tym czasie na czterech krańcach ziemi   wtorek, 6 listopada 2012 roku, godz. 22.45

 (…)

 

Jedna połowa nie odejdzie od Prawdy. Druga połowa przeinaczy Prawdę   środa, 21 listopada 2012 roku, godz. 23.30

(…)

 

Bóg Ojciec: Ofiaruję wam najdoskonalszą przyszłość   czwartek, 22 listopada 2012 roku, godz. 19.00

(…)

 

Będę sądził żywych i umarłych i tylko ci, którzy są godni, będą mogli wejść do Mojego Królestwa   poniedziałek, 10 grudnia 2012 roku, godz. 22.22

(…)

 

Tak jak niewidomi nie widzą, tak też będzie z tymi w Kościele w Rzymie, którzy choć są w stanie widzieć, to odrzucają przyjęcie Prawdy   środa, 20 marca 2013 roku, godz. 19.15

(…)

 

Tylko ci z Pieczęcią Boga Żywego unikną tej formy zagłady dusz   czwartek, 4 kwietnia 2013 roku, godz. 19.45

(…)

 

Za pośrednictwem Moich Modlitw Krucjaty wzmogą się cuda, które obiecałem światu   sobota, 11 maja 2013 roku, godz. 20.20

(…)

 

Kiedy nadejdzie czas, aby bestia ujawnił antychrysta, będą widoczne wielkie znaki   wtorek, 21 maja 2013 roku, godz. 16.30

(…)

 

Matka Zbawienia: Ta wojna w obronie Słowa Bożego będzie oznaczała, że ci kapłani, którzy rzeczywiście pozostaną Mu wierni, będą musieli szukać schronienia   poniedziałek, 5 sierpnia 2013 roku, godz. 13.05

(…)

 

Matka Zbawienia: Antychryst w swoim oświadczeniu stwierdzi, że jest pobożnym chrześcijaninem   piątek, 23 sierpnia 2013 roku, godz. 14.09

(…)

 

Bóg Ojciec: Dzieci, dzieli nas już tylko krótki czas od tego wielkiego Dnia   piątek, 23 sierpnia 2013 roku, godz. 15.00

(…)

 

Wszędzie zapanuje wielka radość. Będzie ona trwała sto dni   piątek, 30 sierpnia 2013 roku, godz. 20.24

(…)

 

Cztery potężne imperia wyłonią się jako główne źródło, z którego wszystkie wojny zostaną przezwyciężone   sobota, 21 września 2013 roku, godz. 12.22

(…)

 

Bądźcie wszyscy spokojni i wiedzcie, że Bóg jest zawsze silny i że każdy akt, niezależnie od tego, jak bardzo byłby zły, może zostać przez Niego zdeptany   piątek, 11 października 2013 roku, godz. 22.30

(…)

 

Antychryst wprowadzi dotacje, aby zachęcić firmy, organizacje, w tym organizacje charytatywne, by pracowały dla jego nowego centrum handlu dla jednego świata   sobota, 19 października 2013 roku, godz. 20.00

(…)

 

Co jest w tym dobrego dla Mnie, jeśli przyprowadzony przede Mnie człowiek opiera się i wyrywa? To jest bezcelowe   niedziela, 23 marca 2014 roku, godz. 11.30

(…)

 

Księga Prawdy będzie przeciwieństwem nowej, fałszywej księgi   poniedziałek, 5 maja 2014 roku, godz. 16.10

(…)

 

Wiara duchowieństwa będzie deptana przez największego wroga Boga, jaki kiedykolwiek chodził po ziemi – antychrysta   sobota, 7 czerwca 2014 roku, godz. 20.00

(…)

 

Uzbroję Moich aniołów i wybranych do walki z tymi, którzy Mnie potępiają   sobota, 23 sierpnia 2014 roku, godz. 20.00

(…)

 

Bóg Ojciec: Moja Miłość zwycięży zło i nienawiść   poniedziałek, 29 września 2014 roku, godz. 20.50

(…)

 

Dzięki tej Misji uratuję pięć miliardów dusz   niedziela, 9 listopada 2014 roku, godz. 15.20

(…)

 

Matka Zbawienia: Mam Orędzie dla duchowieństwa rzymskokatolickiego   piątek, 21 listopada 2014 roku, godz. 16.15

(…)

 

Moja Misja ratowania ludzkości jest prawie ukończona   piątek, 13 lutego 2015 roku, godz. 18.00

(…)