Szkaplerz z Pieczęcią Boga Żywego

Jak powstał szkaplerz?

Polecenie przygotowania szkaplerza Pan Jezus dał Marii w jednym z orędzi:
„Proszę cię teraz, dziecko, abyś poleciła, by wyprodukowano teraz Medalik Zbawienia i wykonano szkaplerz z Pieczęcią Boga Żywego” (piątek, 23 sierpnia 2013 roku, godz. 14.09).
Szkaplerz został wykonany tak, jak poleciła Maria. Stanowi jedną z form Pieczęci Boga Żywego.

Wygląd szkaplerza

W części opadającą na klatkę piersiową szkaplerz na przodzie ma przedstawienie graficzne Pieczęci.
W części na plecy zawiera po jednej i drugiej stronie łaciński tekst modlitwy Pieczęci.

6A - szkaplerz
6B - szkaplerz tyl

Gdzie nabyć?

Szkaplerz można zakupić w sklepiku ELGIDO.com – na tej podstronie: Szkaplerz z Pieczęcią Boga Żywego.

Błogosławieństwo szkaplerza

Szkaplerz powinien zostać poświęcony przez kapłana na podobnej zasadzie jak Pieczęć Boga Żywego (zobacz Błogosławieństwo Pieczęci). Jedynie tekst błogosławieństwa – zamieszczony poniżej – jest nieco inny.

Błogosławieństwo do pobrania i do druku w formacie PDF: Błogosławieństwo Szkaplerza z Pieczęcią Boga Żywego.

Błogosławieństwo
Szkaplerza z Pieczęcią Boga Żywego

Kapłan: Wspomożenie nasze w imieniu Pana.
Wszyscy: Który stworzył niebo i ziemię.

Kapłan:
W imię Boga Ojca ✠ Wszechmogącego, który stworzył niebo i ziemię, morza i wszystko, co w nich jest, egzorcyzmuję te Szkaplerze z Pieczęcią Boga Żywego przeciwko mocy i atakom złego ducha. Niech wszyscy, którzy pobożnie posługują się tymi szkaplerzami, będą chronieni przeciwko atakom szatana i jego upadłych aniołów, otrzymają miejsce w Nowym Raju i uzyskają wszelkie łaski i ochronę obiecaną przez Boga Wszechmogącego wszystkim, którzy pobożnie się nimi posługują.
W imię Ojca ✠ Wszechmogącego, Jego Syna ✠ Jezusa Chrystusa Pana naszego i Ducha ✠ Świętego Pocieszyciela, i w miłości tegoż samego Pana Jezusa Chrystusa, którzy przyjdzie w dniu ostatecznym sądzić żywych i umarłych, i świat przez ogień.
Wszyscy: Amen.

Kapłan:
Módlmy się.
Wszechmogący Boże, niezmierzone źródło wszelkiego dobra, pokornie Cię prosimy, przez wstawiennictwo Najświętszej Maryi Panny, Matki Zbawienia, wylej Swoje błogosławieństwo ✠ na te szkaplerze.
Niech Ci, którzy pobożnie się nimi posługują i gorliwie dążą do wypełnienia Twoje świętej Woli, otrzymają Twoje miłosierdzie w czasach ucisku i będą chronieni fizycznie i duchowo podczas wojen oraz uzyskają wolność od cierpień i wszelkich rodzajów prześladowań, które będą narzucone światu przez antychrysta i jego zwolenników.
Niech wszyscy, którzy gorliwie noszą te szkaplerze, uzyskają łaski dla obrony świętego Słowa Bożego; dla pozostanie wiernym Bogu; dla ochrony swojej wiary, swojej odwagi i nie będą kuszeni do przyjęcia znamienia bestii.
Niech także, z pomocą Twojej miłosiernej miłości, odeprą pokusy złego ducha i dążą do okazania prawdziwej miłości i sprawiedliwości względem wszystkich, aby w dniu Powtórnego Przyjścia Chrystusa mogli stanąć bezgrzeszni i święci w Twoich Oczach. Prosimy o to przez Chrystusa Pana naszego.
Wszyscy: Amen.

Szkaplerze należy teraz pokropić wodą święconą.

Uwaga! W błogosławieństwie jest mowa o tradycyjnej wodzie święconej, zwanej dzisiaj wodą egzorcyzmowaną – takiej, która jest pobłogosławiona według klasycznego, tradycyjnego błogosławieństwa z użyciem egzorcyzmu i soli egzorcyzmowanej. Wszystkich tych błogosławieństw może dokonać każdy kapłan posługujący się odpowiednimi formułami (w języku polskim albo łacińskim).