Graficzne przedstawienie Pieczęci

Czerwone tło i zewnętrzny obrys, kształt po odciśnięciu okrągłej pieczęci, to nawiązanie do odciśniętego wosku, rozlanego po obrzeżach, w którym tradycyjnie wyciskane i pieczętowane były dokumenty.

Kolor czerwony (karmazynowy, bordowy) oprócz nawiązania do koloru wosku odnosi się także do krwi Chrystusa, przez którą jesteśmy zbawieni, a także drugorzędnie do krwi męczenników. Każdy otrzymujący ochronę Pieczęci powinien naśladować męczeństwo Chrystusa przez staranie się o pełnienie Woli Bożej w codziennym życiu.

Łaciński napis na górze „Sigillum Dei Vivi” znaczy po prostu „Pieczęć Boga Żywego”.

Krzyż umieszczony w centralnym miejscu Pieczęci jest symbolem męki Chrystusa i Jego zwycięstwa nad diabłem, grzechem i śmiercią.

Korona z potrójnym wzniesieniem i kulistymi zakończeniami wskazuje na trzy osoby boskie: Ojca, Syna i Ducha Świętego. To też wyraża umieszczony na niej łaciński napis „Pater Filius Spiritus Sanctus”. Między literami napisu znajduje się znak nieskończoności ∞ odnoszący się do natury Bożej.

Krzyż w koronie stoi prosto (w przeciwieństwie do różnych wypaczonych znaków i symboli, na których krzyż jest przechylony). Krzyż stojący prosty w koronie jest tradycyjnym znakiem chrześcijańskim, bywał umieszczany np. na ornatach i innych elementach kultu katolickiego. Korona dookoła krzyża symbolizuje królewską godność Chrystusa, Króla Wszechświata.

Za krzyżem w koronie widzimy promienie światła lub słońca – symbol światłości Chrystusa, blask Jego Bóstwa.

Czasami na dole Pieczęci umieszcza się też napisy „Pieczęć Boga Żywego” w łacinie, po angielsku albo w tłumaczeniu na wybrany język współczesny. Na oryginalnym zobrazowaniu powyżej nie znajdujemy powielonego napisu.