Tekst poświęcenia
Pieczęci

O błogosławieństwie

Jezus powiedział w Księdze Prawdy, że Pieczęcie powinny zostać poświęcone przez kapłana (orędzie z 16 maja 2012 roku, z godz. 3.10).

Kapłan może je poświęcić zwykła wodą święconą w prostych słowach spontanicznym błogosławieństwem.

Zaleca się jednak poświęcenie ich wodą egzorcyzmowaną oraz posłużeniem się specjalnym błogosławieństwem.

Tekst poświęcenia do pobrania i do druku w formacie PDF: Błogosławieństwo Pieczęci Boga Żywego.

Jeśli jednak nie mamy możliwości uzyskania błogosławienia Pieczęci, używamy jej bez poświęcenia i też powinniśmy otrzymać łaski z nią związane.

bŁOGOSŁAWIEŃSTWO Pieczęci Boga Żywego
(w jakiejkolwiek formie drukowanej)

Kapłan: Wspomożenie nasze w imieniu Pana.
Wszyscy: Który stworzył niebo i ziemię.

Kapłan:
W imię Boga Ojca ✠ Wszechmogącego, który stworzył niebo i ziemię, morza i wszystko, co w nich jest, egzorcyzmuję te Pieczęcie Boga Żywego przeciwko mocy i atakom złego ducha. Niech wszyscy, którzy pobożnie się posługują tymi pieczęciami, będą chronieni przeciwko atakom szatana i jego upadłych aniołów, otrzymają miejsce w Nowym Raju i uzyskają wszelkie łaski i ochronę obiecaną przez Boga Wszechmogącego wszystkim, którzy pobożnie się nimi posługują.
W imię Ojca ✠ Wszechmogącego, Jego Syna ✠ Jezusa Chrystusa Pana naszego i Ducha ✠ Świętego Pocieszyciela, i w miłości tegoż samego Pana Jezusa Chrystusa, którzy przyjdzie w dniu ostatecznym sądzić żywych i umarłych, i świat przez ogień.
Wszyscy: Amen.

Kapłan:
Módlmy się.
Wszechmogący Boże, niezmierzone źródło wszelkiego dobra, pokornie Cię prosimy, przez wstawiennictwo Najświętszej Maryi Panny, Matki Zbawienia, wylej Swoje błogosławieństwo ✠ na te pieczęcie.
Niech Ci, którzy pobożnie się nimi posługują i gorliwie dążą do wypełnienia Twoje świętej Woli, otrzymają Twoje Miłosierdzie w czasach ucisku i będą chronieni fizycznie i duchowo podczas wojen oraz uzyskają wolność od cierpień i wszelkich rodzajów prześladowań, które będą narzucone światu przez antychrysta i jego zwolenników. Niech wszystkie domy wiernych, którzy umieszczą w nich te pieczęcie, staną się niewidzialne dla wrogów Boga.
Niech wszyscy, którzy gorliwie posługują się tymi pieczęciami, uzyskają łaski dla obrony świętego Słowa Bożego; dla pozostania wiernym Bogu; dla ochrony swojej wiary, swojej odwagi i nie będą kuszeni do przyjęcia znamienia bestii.
Niech także, z pomocą Twojej miłosiernej miłości, odeprą pokusy złego ducha i dążą do okazania prawdziwej miłości i sprawiedliwości względem wszystkich, aby w dniu Powtórnego Przyjścia Chrystusa mogli stanąć bezgrzeszni i święci w Twoich Oczach. Prosimy o to przez Chrystusa Pana naszego.
Wszyscy: Amen.

Pieczęć należy teraz pokropić wodą egzorcyzmowaną.

Uwaga! W błogosławieństwie jest mowa o tradycyjnej wodzie święconej, zwanej dzisiaj wodą egzorcyzmowaną – takiej, która jest pobłogosławiona według klasycznego, tradycyjnego błogosławieństwa z użyciem egzorcyzmu i soli egzorcyzmowanej. Wszystkich tych błogosławieństw może dokonać każdy kapłan posługujący się odpowiednimi formułami (w języku polskim albo łacińskim).