Pieczęć
Boga Żywego

dar Boga Ojca dla każdego człowieka na ziemi
obietnica Jezusa Chrystusa

Wszystkim, którzy przyjmą tę Pieczęć – każdemu z osobna oraz
waszym rodzinom – będzie ofiarowana ochrona w obecnych trudnych czasach prowadzących do Powtórnego Przyjścia Jezusa Chrystusa.

W skrócie

Czym jest Pieczęć Boga Żywego?​

Pieczęć Boga Żywego jest szczególną modlitwą przekazaną dla ochrony wszystkich ludzi, wszystkich dzieci Bożych. Jest wspomniana w Apokalipsie św. Jana Apostoła. Została nam dana przez Boga Ojca w czasach bezpośrednio prowadzących do Powtórnego Przyjścia Jezusa Chrystusa. Pieczęć udziela łaski zbawienia, łaski ochrony duszy i ciała oraz wielu innych błogosławieństw. Należy ją zawsze nosić przy sobie i codziennie się nią modlić.

Łaski i błogosławieństwa

Najważniejsze obietnice związane z Pieczęcią

1. Obietnica zbawienia i szczególnej łaski Bożej

Bóg Ojciec: „Przekazuję teraz Pieczęć Mojej Miłości i Ochrony. Zdołacie z nią ujść uwadze tych, którzy spowodują niedolę w waszych krajach. Moja Pieczęć jest Moją obietnicą zbawienia. Moja Moc wzrośnie poprzez was dzięki tej Pieczęci i żadna krzywda was nie spotka. Jest to cud, dzieci, i tylko ci, którzy oddają Mi pokłon, swojemu Panu i Stworzycielowi wszystkich rzeczy, jak małe dzieci z miłością w swoich sercach dla Mnie, mogą być pobłogosławieni tym Boskim Darem” (20 lutego 2012, godz. 0.20).

2. Ochrona w czasie wojny albo konfliktu

Matka Boża: „Modlitwa i zaufanie Mojemu Synowi przyniosą wam zbawienie. Dar Pieczęci Boga Żywego będzie waszą największą ochroną w czasie wojny albo konfliktu. Ślubując wierność Bogu Ojcu, dzięki przyjęciu tego wolnego Daru, pozostaniecie wolni. Nigdy nie zapominajcie o mocy modlitwy i o tym, jak może ona zmniejszyć wpływ takich wydarzeń” (16 maja 2012 roku, godz. 9.00).

3. Łaska wolności od nowego światowego porządku i chipa, znamienia bestii

Jezus: „Pieczęć Boga Żywego, Moja Modlitwa Krucjaty 33, jest dla was ostatnią deską ratunku. Gdy otrzymacie Moją Pieczęć Ochrony, daną wam przez Mojego Ojca Przedwiecznego, nie będziecie musieli przyjmować znamienia. Pozostaniecie nietknięci. Wasz dom nie będzie widoczny, gdyby był poszukiwany lub brany na cel, stanie się bowiem niewidzialny w oczach armii szatana” (1 czerwca 2012 roku, godz. 20.15).

4. Ochrona życia i duszy przed krzywdą i złym duchem

Bóg Ojciec: „Dzieci, nie lękajcie się. Żadna krzywda nie stanie się tym, którzy noszą przy sobie Moją Pieczęć, Pieczęć Boga Żywego. Szatan i jego upadłe anioły, które w tym czasie opanowują świat, nie mają władzy nad tymi, którzy mają Znamię Boga Żywego. Musicie Mnie słuchać, dzieci, i przyjąć Moją Pieczęć, ponieważ ona uratuje nie tylko wasze życie, ale i wasze dusze. Odmawiajcie każdego dnia tę Modlitwę, aby otrzymać Moją Pieczęć” (8 marca 2012 roku, godz. 19.52).

5. Umocnienie duchowe oraz obrona przed mocami antychrysta

Jezus: „(…) antychryst wyłoni się jako wojskowy bohater. (…) Będzie dokonywał cudów na niebie. Będzie uzdrawiał ludzi. Zostanie przywódcą nowej światowej religii (…) Wy, Moi wyznawcy, pamiętajcie, jesteście przez cały czas chronieni dzięki Pieczęci Boga Żywego. Musicie rozprowadzać Pieczęć i przekazywać ją tak wielu ludziom, jak to możliwe. Tylko ci z Pieczęcią Boga Żywego i ci, którzy pozostaną wierni i niezachwiani w Bogu, mogą zwyciężyć” (20 lipca 2012 roku, godz. 17.46).
silhouette-1082129_1920

6. Duchowa i fizyczna ochrona rodziny

Jezus: „Nigdy nie zapominajcie o znaczeniu Pieczęci Boga Żywego. Zapewni ochronę wam i waszym rodzinom, nie tylko duchową, ale także ochronę fizyczną. Jesteście błogosławieni, otrzymując tę Pieczęć, a waszym obowiązkiem jest zapewnienie, by wszędzie jak najwięcej dzieci Bożych ją otrzymało” (16 maja 2012 roku, godz. 17.38)
Modlitwa

Modlitwa​

Istotę Pieczęci stanowi modlitwa i jej graficzne przedstawienie (zobacz poniżej). Modlitwa powinna być odmawiana każdego dnia – dla ułatwienia warto nauczyć się jej na pamięć. Uwaga, Pieczęć należy też fizycznie nosić cały czas przy sobie, w dowolnej formie (modlitwe oraz graficzne zobrazowanie).

Modlitwa Krucjaty 33
Pieczęć Boga Żywego
O mój Boże, mój kochający Ojcze, przyjmuję z miłością i wdzięcznością Twoją Boską Pieczęć Ochrony.
Twoja Boskość obejmuje moje ciało i duszę na wieczność.
Chylę się w pokornym dziękczynieniu i ofiaruję Ci moją głęboką miłość i wierność, mój ukochany Ojcze.
Błagam Cię, chroń mnie i moich bliskich tą szczególną Pieczęcią. Ślubuję moim życiem służyć Ci na wieki wieków.
Kocham Cię, drogi Ojcze.
Pocieszam Cię w tych czasach, drogi Ojcze.
Ofiaruję Ci Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo najmilszego Syna Twojego na przebłaganie za grzechy świata i dla zbawienia wszystkich Twoich dzieci.
Amen.

Tom I: 8 listopada 2010 – 4 stycznia 2012
Tom II: 7 stycznia 2012 – 4 września 2012
Tom III: 5 września 2012 – 6 czerwca 2013
Tom IV: 7 czerwca 2013 – 31 marca 2014
Tom V: 1 kwietnia 2014 – 6 maja 2015
Krucjata Modlitwy. Modlitewnik

Księga Prawdy

Pieczęć została nam przekazana w orędziach z Nieba​

Pieczęć Boga Żywego została przekazana ludziom przez Boga Ojca w Księdze Prawdy – w orędziach przekazywanych światu obecnie przez Marię od Bożego Miłosierdzia. Więcej informacji na temat Księgi Prawdy znajdziemy na stronie:

Orędzia można także czytać w Internecie.

Wybraliśmy dla Państwa fragmenty z Księgi Prawdy na temat Pieczęci Boga Żywego, jej znaczenia i łask, które ze sobą niesie.

Pismo ŚWięte

Pieczęć jest wspomniana w Piśmie Świętym

Pieczęć Boga Żywego została wspomniana w Piśmie Świętym:

„Potem ujrzałem czterech aniołów stojących na czterech narożnikach ziemi, powstrzymujących cztery wiatry ziemi, aby wiatr nie wiał po ziemi ani po morzu, ani na żadne drzewo.

I ujrzałem innego anioła, wstępującego od wschodu słońca, mającego pieczęć Boga żywego. Zawołał on donośnym głosem do czterech aniołów, którym dano moc wyrządzić szkodę ziemi i morzu:

«Nie wyrządzajcie szkody ziemi ni morzu, ni drzewom, aż opieczętujemy na czołach sługi Boga naszego»”

(Księga Apokalipsy, rozdział 7, wersy 1-3).

Znak Pieczęci

Graficzne przedstawienie Pieczęci​

Graficzny znak Pieczęci umieszczony po lewej został zaprojektowany po tym, jak Maria od Bożego Miłosierdzia 20 lutego 2012 roku otrzymała orędzie, w którym Bóg Ojciec powiedział jej, że daje światu Pieczęć Boga Żywego. Na przedstawieniu Pieczęci widzimy Krzyż Chrystusowy w koronie Trójcy Świętej umieszczony na zobrazowaniu odbicia czerwonej, tradycyjnej woskowej pieczęci.

Do druku

Różne formaty Pieczęci do druku

Pieczęć powinna być dostępna dla każdego. Może mieć jednak dowolny wygląd, format, układ tekstów czy grafiki. Na przykład może to być wersja pełna, klasyczna wydrukowana na papierze A4 może być to także mała kolorowa ulotka lub wizytówka, a nawet sam mały czarny tekst modlitwy wydrukowany na domowej drukarce i obcięty do formatu karteczki.

Szkaplerz

Szkaplerz z Pieczęcią Boga Żywego

Pieczęć może też mieć format szkaplerza noszonego na szyi.
Krucjata Modlitwy

Pieczęć jest Modlitwą Krucjaty 33

Pieczęć został przekazana przez Boga jako Modlitwa Krucjaty, trzydziesta trzecia w kolejności. Pan Jezus dał nam szczególne modlitwy przeznaczone dla wsparcia duchowego i wyjednywania łask w obecnych czasach prowadzących do Powtórnego Przyjścia Chrystusa, i jedną z nich jest właśnie modlitwa Pieczęci Boga Żywego. Modlitwy te noszą nazwę Modlitw Krucjaty, jest ich wszystkich 170, ale zostało przekazanych także 6 Litanii oraz około 40 dodatkowych krótkich modlitw. Tworzą one w całości jedną Krucjatę Modlitwy. Jezus zachęca nas do tworzenia grup modlitewnych tej Krucjaty i nazywa je grupami „Jezus do Ludzkości”. Czytaj więcej na ten temat tej inicjatywy modlitewnej na stronie
Sakramentalium

Przedmiot religijny – sakramentale

Z teologicznego punktu widzenia Pieczęć Boga Żywego stanowi sakramentale. Jest przedmiotem kultu chrześcijańskiego – z pobożnym posługiwaniem się nim związana jest łaska Boża. Najlepiej, aby Pieczęć została poświęcona przez kapłana.

Aby uzyskać łaski związane z Pieczęcią, należy – na podobnej zasadzie jak medaliki czy szkaplerze – nosić ją zawsze przy sobie, w dowolnej formie, oraz codziennie się nią modlić.

Świadectwa

Świadectwa

Przez Pieczęć Boga Żywego ludzie otrzymują wspomniane szczególne łaski i dają o tym świadectwa.

Dla przykładu, dzięki modlitwie Pieczęci Boga Żywego w Kansas City w USA wnuki pewnej osoby zostały wyratowane z wypadków samochodowych, na Filipinach szereg domów z umieszczoną Pieczęcią zostało całkowicie ochronionych przed zniszczeniami dokonanym przez przechodzący wielki tajfun, a w Polsce Pieczęć ocaliła zdrowie i życie różnych osób.

Kłamstwa

Kłamliwe informacje

Uwaga! Uczulamy Państwa na to, że krąży wiele bzdurnych informacji i przeinaczeń na temat Pieczęci, często zmyślanych intencjonalnie przez ludzi nieprzyjaznych. Jak wielka jest łaska związana z Pieczęcią, tak wielka jest też próba zablokowania jej rozpowszechniania i ośmieszenia. Zachęcamy Państwa do samodzielnego wyrobienia sobie zdania na temat Pieczęci i nie polegania na kłamliwych opiniach innych osób. Jedną ze strategii nieprzyjaznych ludzi jest po prostu zablokowanie informacji, dlatego trzeba samemu rozeznawać na modlitwie i w ufności Panu Bogu.

Poświęcenie - błogosławieństwo

Tekst poświęcenia
Pieczęci

Jezus powiedział w Księdze Prawdy, że Pieczęcie powinny zostać poświęcone przez kapłana (orędzie z 16 maja 2012 roku, z godz. 3.10). Jeśli jednak nie mamy możliwości uzyskania błogosławienia Pieczęci, używamy jej bez poświęcenia i też powinniśmy otrzymać łaski z nią związane.
Kapłan może pobłogosławić Pieczęcie zwykłą wodą święconą w prostych słowach, jednak zaleca się posłużenie wodą egzorcyzmowaną i specjalnym błogosławieństwem.

Rozpowszechnianie Pieczęci

Gdzie otrzymać Pieczęć, jak ją nabyć?

Pieczęci nie wolno sprzedawać – Pan Jezus wyraźnie tego zabrania (orędzie z 21 listopada 2012 roku, z godz. 23.30).

Pieczęć można sobie samemu wydrukować z Internetu w dowolnej formie i potem dać ją do poświęcenia kapłanowi.

O Pieczęcie można także pytać w grupach modlitewnych (zobacz nieco poniżej, na samym dole strony).

Multilingual

Pieczęć w innych językach

Pieczęć dostępna jest też w języku łacińskim, angielskim oraz kilkudziesięciu innych językach. Więcej informacji na stronie internetowej:
Kontakt

Informacje kontaktowe

Pieczęci nie wolno sprzedawać, to znaczy czerpać korzyści finansowych z jej rozprowadzania. Pan Jezus tego zabronił (por. orędzie z 21 listopada 2012 roku, godz. 23.30). Pieczęć powinna być rozprowadzana za darmo, po prostu rozdawana. Ewentualnie, jeśli je rozdajemy, rozprowadzamy i ktoś nas prosi o więcej sztuk, możemy wtedy poprosić o pokrycie kosztów druku.

Osoby, które miałyby problem z drukiem czy błogosławieństwem Pieczęci, mogą też spróbować skontaktować się z grupami modlitewnymi, by otrzymać pomoc. W tym celu prosimy o kontakt z biuletynem.